szechenyi2020logo eu szoc alap 262x183

Céljaid elérése Centrumunk sikere

Céljaid elérése Centrumunk sikere

Ahogyan országosan, úgy a dél-alföldi régió gazdasági növekedésében is egyre nagyobb szerepet játszanak a szakképzési intézmények.

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum a 2015-ös megalakulását követő időszakban a Kiskunhalas - Kiskunfélegyháza-Kiskőrös térség szakképzésének meghatározó bázisává vált.

Centrumunk legfőbb célkitűzése, hogy széles ágazati szakmai alaptudást, speciális szakmai ismereteket és a foglalkoztatók által elvárt kompetenciákat adjon elsősorban azért, hogy a térségben működő vállalkozások szakképzett munkaerő igényét kiszolgálja.

Iskoláink mindig is a helyi érdekeket - a városok és a környékük ipara, szolgáltatási igénye és fellendülő idegenforgalma igényeit - tartották szem előtt.

A 3 város 5 iskolájában fogadjuk a szakképzést választó általános iskolás, de akár érettségizett vagy már szakképzett második szakma megszerzése iránt érdeklődőket is. A 2021/2022-es tanévben a nálunk tanulók száma 3600 fő. Közülük 2400-an a nappali oktatásban vesznek részt, 1200-an felnőttképzési szerződéssel tanulnak iskoláinkban.

Az új iskolai rendszerű szakmai oktatásban két iskolatípus van. A technikum az 5 éves képzés során egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit, itt érettségi és technikusi szintű szakképzettség szerezhető. A 3 éves szakképző iskolákban a szakmák mestereit képezzük. A végzés után nyitott a lehetőség az érettségi vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére. A középiskola elvégzése után diákjainknak akár a felsőoktatásban is folytathatják tanulmányaikat.

Azoknak a fiataloknak, akik az általános iskola befejezését követően nem tudják eldönteni, hogy milyen úton haladjanak tovább, ajánljuk az előkészítő osztályt. Az általános iskolából végzettség nélkül kimaradók dobbantó programban vehetnek részt. Ezt követően műhelyiskolai képzés keretében rész-szakképesítést szerezhetnek, mellyel munkába állhatnak, vagy akár szakmatanulásba is kezdhetnek.

Aki intézményeink valamelyikébe adja be jelentkezését, biztos lehet benne, hogy a tanultakat - akár a duális képzés lehetőségeit is kiaknázva - a gyakorlatban is megtapasztalhatja és alkalmazhatja majd. A duális képzés során a képzés helyszíne vállalatoknál, vállalkozóknál van, ahol a szakma elsajátítása történik. Így tulajdonképpen a cégek, vállalkozók saját maguk számára képezhetik ki a munkaerőt.

Követve hagyományainkat tanulóink számos képzési területen, így pl. az építőipar, a fa-és bútoripar, az élelmiszeripar, az egészségügy, a turizmus-vendéglátás, a pénzügy-számvitel, a kereskedelem, a rendvédelem-és közszolgálat, a szépészet, az informatika, a gépészet, az építőipar ágazatokhoz tartozó szakmákban szerezhetnek végzettséget. Tanműhelyeinkben, tanéttermeinkben, tankonyháinkban, informatikai és nyelvi laborjainkban olyan élet közeli gyakorlati feladatokkal találkozhatnak diákjaink, mint amilyenek a későbbi munkahelyeiken, vállalkozásaikban is várnak majd rájuk.

Iskoláink olyan hagyományosnak számító felnőtteket megcélzó szakmai képzéseket is kínálnak, amelyek az álláskeresők, a szakmát váltani kívánók, az új szakmát szerezni akaró felnőttek számára biztosítják a lehetőséget fejlődésre és a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre. Képzési kínálatunkat a folyamatosan változó képzési igényekhez igazítjuk a jogszabályi változásoknak megfelelően. Felnőttképzési kínálatunkkal bekapcsolódunk a szakképesítések és rész-szakképesítések oktatásába, amelyek az igényekre választ adva, több mint 500 féle képzést jelenthetnek.

A gazdasági környezet igen jelentős felvevő hatásának köszönhetően a végzett fiataljaink többségének rövid időn belül sikerül megtalálnia a munkahelyét. Igen intenzív kereslet mutatkozik a gépészeti, az elektrotechnikai szakmák iránt (pl. hegesztő, villanyszerelő), vagy a kereskedelmi és vendéglátóipari (szakács, cukrász, pincér) szakmák után.

A régióban egyre jobbak az elhelyezkedési lehetőségek A szakképzéssel a cégek a tevékenységüknek megfelelő szakképzett munkaerőt nyernek, az itt tanulók pedig biztos munkahelyet.

Mindehhez egy konstruktív, rugalmas, a változásokhoz alkalmazkodó összefogás szükségeltetik a tanuló, a képzőhely és a cégek, vállalkozók között.