Céljaid elérése Centrumunk sikere

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V.21.) Kormányrendelet alapján a szakképzéssel foglalkozó intézmények országosan 44 Szakképzési Centrumba szerveződtek.

2015. július 1-jétől a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 6 tagintézménnyel 19 telephelyen kezdte meg hivatalos működését.

A Szakképzési Centrumhoz tartozó tagintézmények tanulói összlétszáma 3.200 fő volt, ebből felnőttoktatásban 331 fő vett részt. A foglalkoztatottak létszáma 530 fő, illetve a Centrum központi szervezetében dolgozó munkatársak létszáma 10 fő volt.

2016. szeptember 1-től egy tagintézmény egyházi fenntartásba került, így 5 tagintézménnyel 16 telephelyen folytatjuk munkánkat. Tanulólétszámunk a tagintézmények számának csökkenése ellenére növekedett. Ez a változás a felnőttoktatásban tanulók létszám növekedésének köszönhető.

A Szakképzési Centrumban folyó képzések az alábbi struktúrákban valósulnak meg: nappali rendszerben lehetőség van szakiskolai, szakközépiskolai, szakgimnáziumi és érettségi utáni képzésre, valamint a szakmunkások érettségi vizsgára való felkészítésére. Esti munkarend szerinti képzésben végzünk iskolai rendszerű szakmai felnőttoktatást, és digitális középiskola keretében felkészítünk az érettségi vizsgára. A Centrum és tagintézményei több településen, folytatnak felnőttképzési tevékenységet. Közel 60 szakmára rendelkezünk engedélyezett felnőttképzési programmal, de ezek számát igény szerint bővíteni tudjuk.

A Szakképzési Centrum legfőbb célkitűzése a szakképzés hatékonyságának növelése mellett egy olyan piacorientált képzési paletta kiépítése, amely lehetővé teszi, hogy azok a tanulók, akik az iskolát elvégzik, szakképesítésüknek megfelelő munkát is találjanak. Ennek érdekében együttműködünk különböző intézményekkel, cégekkel, vállalkozókkal, a begyűjtött információk alapján tervezzük indítandó képzéseinket.

A nevelő-oktató munka zavartalanságának biztosításához konkrét vezetői elvárások megfogalmazására és pontos, precíz munkavégzésre van szükség. A hatékonyság megteremtéséhez elengedhetetlen a tagintézmények önállóságának megtartása, az egyéni arculat kialakítása, amelyet a Pedagógiai Program helyi tantervének és szakmai tartalmának egyediségével, a Házirend intézményi szintű szabályozásával alakítanak ki. A tagintézmények közötti egységet a Pedagógiai Programban megfogalmazott egységes nevelési elvekhez való alkalmazkodás, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatuk megalkotásánál a Centrum központi szabályzatához való szoros integráció biztosítja.

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum elsődlegesen arra törekszik, hogy olyan intézményt alakítson ki, melyben diák, pedagógus és más dolgozó jól érzi magát, örömmel jön nap, mint nap munkahelyére, örömét leli munkájában, tisztában van hasznosságával, még akkor is, ha annak nehézségei vannak. Tudatában van az intézményben betöltött szerepével, feladata fontosságával, szükségességével. A jó együttműködés kialakításában alapvető fontosságú egymás személyiségének és munkájának tiszteletben tartása. Ezen tényezők megteremtésével olyanná válik az intézmény, amelyet tanulóink is a sajátjuknak éreznek, ahol jól teljesítenek; ahol szívesen tanulnak.

„Az egyetlen igazi boldogságot akkor találjuk meg, ha szüntelenül befelé növekszünk, és igazabbá, nagylelkűbbé, egyszerűbbé, emberibbé, kedvesebbé és tevékenyebbé válunk. Mindezt úgy tehetjük meg, hogy a mindennapi feladatainkat olyan jól végezzük, amennyire csak Tőlünk telik.”
/James Freeman Clarke – teológus, író/