Céljaid elérése Centrumunk sikere

"A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe: ezerek meg ezerek csoportoztak össze Isten ege alá, ezerek meg ezerek emelték égre kezeiket, s egy szívvel, szájjal mondták Petőfi Sándor után az eskű szavait."

Arany János

Március 15.

Ezen a napon minden magyar, a legkisebbektől a legidősebbekig, kokárdát tűz a szíve fölé. Tiszteletből teszi ezt. A haza és az 1848-as hősök előtti tiszteletből, akik részt vettek a forradalomban és harcoltak a szabadságharcban. A Márciusi Ifjak és a mögéjük felsorakozó nép ezekben a napokban gyorsan megértette, hogy eljött az idő a cselekvésre: az elnyomók hatalmának megtörésére, a feudális viszonyok felszámolására. A forradalmárok hittek abban, és azért harcoltak, hogy a magyar népnek is joga legyen a szabadsághoz, függetlenséghez, az önrendelkezéshez. A szabadság lelkesítő gondolata képes volt az egész nemzetet egyesíteni.

Képeinken a Kiskunhalasi SZC Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma diákjainak emlékműsora: