Céljaid elérése Centrumunk sikere

Kiskunhalas Város Önkormányzata városi tanulmányi ösztöndíjprogramot indít hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű általános-, valamint középiskolás tanulók részére.

Kiskunhalas Város Önkormányzata az EFOP 3.9.2-16-2017-00004 projekt keretében városi tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolás és középiskolai tanulók részére a 2019/2020. tanév 1. félévben elért tanulmányi eredményeik alapján.

A feltételek között szerepel még többek közt, hogy csak az nyújthat be pályázatot, akinek nem volt a félév folyamán fegyelmi ügye és nem mulasztott igazolatlanul.

Akik megfelelnek a pályázati kiírásnak, a szerződéskötést követően az általános iskolás tanulók 90, középiskolás diákok 120 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesülnek. Azoknak a tanulóknak is újra kell pályázniuk, akik az előző félévben ösztöndíjat kaptak.

A kitöltött pályázati adatlapot és annak mellékleteit a tanuló iskolájában kell leadni az osztályfőnököknek, illetve a tanuló iskolájának a titkárságán.

Részletes információk az Ösztöndíj szabályzatban ezen a linken olvashatóak, illetve a tanuló iskolájában szerezhetők be.

Forrás: Kiskunhalas város honlapja


Letölthető dokumentumok: