szechenyi2020logo eu szoc alap 262x183

Céljaid elérése Centrumunk sikere

Céljaid elérése Centrumunk sikere

2020. március 16-tól a nappali rendszerű szakképzésben, valamint a felnőttoktatásban és felnőttképzésben iskoláink tantermen kívüli, digitális munkarendet alkalmaznak.

A tanulók otthonaikban tanulnak, a pedagógusok az internet és a biztosított informatikai eszközök segítségével juttatják el a tananyagot a tanulóknak.

A pedagógusok munkaköri feladata a jelen kialakult helyzetben is, hogy gondoskodjanak a tanulók folyamatos oktatásáról, tanulmányi előrehaladásukról, rendszeres értékelésükről, lehetőségek szerint a nevelésükről. Tanítási napokon 8-14 óráig elérhetőnek kell lenniük online, és/vagy telefonon.

Az oktatás a jelenlegi órarend szerint történik.

Abban az esetben, ha egy tanuló folyamatosan passzív marad és nem működik együtt pedagógusával (nem küldi vissza a megadott feladatokat) akkor a szülőt levélben értesítjük és a hatályos jogszabályok alapján felhívjuk figyelmét a tanuló részéről tanúsított passzívitás következményeire.

A tanév akkor tekínthető sikeresnek, ha a tanuló aktívan részt vesz az online oktatási folyamatban, a számára megküldött feladatokat a pedagógusnak értékelhető formában visszaküldi és így teljesíti az intézmény helyi tantervében előírt követelményeket.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a személyes kontaktus nélküli, telefonos vagy online ügyintézést helyezzük előtérbe. A személyes tanulói ügyintézés szerdánként 8.00-14.00 között lehetséges. A járványügyi helyzet ideje alatt szakképzési centrum tagintézményeinek központi telephelye tart nyitva.

A digitális oktatás pontos munkarendjéről a Kiskunhalasi SZC szakképzési alapfeladat-ellátási rendje című dokumentumban lehet tájékozódni. ELOLVASOM