szechenyi2020logo eu szoc alap 262x183

Céljaid elérése Centrumunk sikere

Céljaid elérése Centrumunk sikere

Vikker József a Kiskunhalasi SZC szakmai főigazgató-helyettese

Elérhetőség:

Iroda: 6400 Kiskunhalas. Kazinczy u. 5.
Tel.: +36 77 738 837 / 12 mellék
Email: 

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum szakmai főigazgató-helyetteseként a főigazgató közvetlen irányítása mellett koordinálom és ellenőrzöm az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakoktatást és szakképzést.

A főigazgató megbízásából az általa meghatározott területeken és feladatok esetében közvetlenül irányítom a tagintézményeket és összehangolom a munkájukat.

Koordinálom az Európai Uniós, valamint hazai forrásból támogatott pályázatok benyújtását, szakmai megvalósítását és a pályázati beszámolók elkészítését.

Kapcsolatot tartok mindazon szervezetekkel és intézményekkel, melyek a szakképzéssel kapcsolatos feladataik révén a centrummal vagy a tagintézményekkel partneri viszonyban állnak (hatóságok, partner intézmények, kamarák, stb.). A hatékony és eredményes információáramlás érdekében a gazdasági főigazgató-helyettessel együttműködve folyamatosan tájékoztatom a tagintézményeket, eljuttatom számukra a működésük szempontjából fontos dokumentumokat, adatokat.