szechenyi2020logo eu szoc alap 262x183

Céljaid elérése Centrumunk sikere

Céljaid elérése Centrumunk sikere

Molnár Nándor a KSZC Dékáni Árpád Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának igazgatója

Elérhetőség:

Iroda: 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 23.
Tel.: +36 77 421 379
Email: 

Az iskoláról alkotott filozófiánkat a Csíkszentmihályi Mihály gondolat foglalja össze:
"Meg kell tanítani a gyerekeknek azt, hogy önmagáért élvezzék a tanulást, ne csak azért, hogy jó jegyeket kapjanak. Azok a gyerekek, akik élvezik a kihívások legyőzését, felnőtt életükben is keresni fogják a kihívást jelentő helyzeteket. Nagyobb valószínűséggel ragadnak meg új lehetőségeket, keresnek új módszereket, dolgoznak olyan feladatokon, amelyeknek nincs egyértelmű megoldása, és ösztönöznek másokat arra, hogy nehéz problémákon dolgozzanak."

Iskolánk szellemiségét a demokratikus légkör és a diákok érdekeit figyelembe vevő szemlélet, a szabad véleménynyilvánítás, ugyanakkor a következetes elvárások is jellemzik. Emellett törekszünk arra, hogy tanulóink értsék természeti és társadalmi környezetünk jelenségeit, követni tudják és gyakorolják a demokratikus érdekérvényesítés módjait. Egyik alapvető célunk az, hogy a tanulók eljussanak az érettségi, illetve szakmai vizsgáig, s a vizsgakövetelményeknek sikeresen eleget tegyenek. A felsőfokú tanulmányokra is alkalmas, és ennek érdekében tenni akaró diákokat felkészítjük a továbbtanulásra. A tanulmányi munka mellett fontosnak tartjuk a színvonalas tanórán kívüli elfoglaltságok megszervezését, amelyekkel a különböző életforma tartalmasságára, az emberi értékekre hívjuk fel diákjaink figyelmét. A nevelőmunka lényegét az erkölcsi értékek közvetítése, a nemzeti öntudatra és hazafiasságra nevelés, a nyitottság, a tolerancia, a kreativitás, az önképzés igényének felkeltése jelenti.

A folyamatos megújulás, a módszertani sokszínűség, a szakmai igényesség jellemzi pedagógusaink munkáját, melyet rendszeres önfejlesztéssel érnek el. Az ő tevékenységük is záloga annak, hogy értékessé, naprakésszé, piacképessé váljon az itt megszerzett végzettség.

Arra törekszünk, hogy hazájukat szerető, magyarságukra büszke, gondolkodó, a világ dolgaira nyitott, a munkaerő piaci igényekhez alkalmazkodni tudó, használható végzettséget szerző fiatalok hagyják el az iskolánkat.