Céljaid elérése Centrumunk sikere

Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnáziuma

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.

Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.

Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A szakképesítés alapadatai:

 • A szakképesítés azonosító száma: 55 344 07
 • Szakképesítés megnevezése: Vállalkozási mérlegképes könyvelő
 • Iskolarendszerű képzési idő: 2 év
 • Iskolai előképzettség: Érettségi
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges
 • Képzés munkarendje: esti
 • Képzési forma: Felnőttoktatás

A képzés megkezdésének feltételei

Az alábbi szakmai előképzettségek közül legalább az egyik:

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző - 54 344 01
 • Vállalkozási- és bérügyintéző - 54 344 02
 • Államháztartási ügyintéző - 54 344 04

Képzés helye:

Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnáziuma
6100 Kiskunfélegyháza, Oskola utca 1-3.