szechenyi2020logo eu szoc alap 262x183

Céljaid elérése Centrumunk sikere

Céljaid elérése Centrumunk sikere

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A hegesztő különálló szerkezeti elemként készült gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket egymáshoz rögzít, különféle hegesztési technikák, eljárások alkalmazásával. A hegesztés során a munkadarabokat hővel, nyomással vagy mindkettővel egyesíti oly módon, hogy a munkadarabok között nem oldható fémes vagy nem fémes kapcsolat jön létre. Pontos, önálló szabálykövető magatartással tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára és a technológiára vonatkozó dokumentumokat. Ismeri és biztonsággal használja a kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket.


KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kézügyesség, önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó képesség.

A SZAKKÉPZÉS ALAPADATAI

  • A szakképesítés azonosító száma: 4 0715 10 08
  • Oktatás időtartama alapfokú végzettséggel: 3 év
  • Oktatás időtartama érettségivel: 2 év
  • Ágazat: Gépészet

A KÉPZÉSSEL RENDELKEZŐ

  • műszaki rajzokat olvas és értelmezi a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat
  • előkészíti a munkadarabot, ellenőrzi a gépeken a tanúsítványok érvényességét
  • beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket
  • elvégzi a szükséges vágásokat, darabolásokat, hegesztést
  • önellenőrzést végez a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után, a varrathibákat javítja
  • betartja és betartatja a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat

Kinek ajánljuk?

Minden fiatal számára, akit érdekel a kisebb-nagyobb acélszerkezetek, csőhálózatok, tartályok hegesztése, aki szeret alkotni, szerszámokat használni.

Képzés helye: