szechenyi2020logo eu szoc alap 262x183

Céljaid elérése Centrumunk sikere

Céljaid elérése Centrumunk sikere

Szociális ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A kisgyermekgondozó, -nevelő feladata elsősorban a gyermekek napközbeni ellátási formáiban (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet) és egyéb gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a 0-3 éves korú gyermekek nevelése, gondozása.


KOMPETENCIAELVÁRÁS

Felelősségtudat, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség, türelmesség, tolerancia, határozottság, motiváló készség, rugalmasság, döntésképesség, kreativitás, ötletgazdagság.

A SZAKKÉPZÉS ALAPADATAI

  • A szakképesítés azonosító száma: 5 0922 22 02
  • Oktatás időtartama alapfokú végzettséggel: 5 év
  • Oktatás időtartama érettségivel: 2 év
  • Ágazat: Szociális

A KÉPZÉSSEL RENDELKEZŐ

  • a 0-3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítését, nevelését, harmonikus fejlődésük támogatását; mintaszerű viselkedéssel és beszédmóddal szocializációjuk segítését végzi
  • ismernie kell a kisgyermekek testi-lelki fejlődésének folyamatát, nevelésük módszereit, eljárásait. Ezen ismeretek birtokában képes ellátásukat biztosítani és tevékenységeiket megszervezni, fizikai, érzelmi biztonságot nyújtani számukra
  • megteremti a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, ösztönzi a szokások kialakulását
  • kiegészíti és segíti a családi nevelést, a családokkal nevelőpartneri kapcsolatot alakít ki. Észleli az eltérő fejlődést, jelzéssel él a gyermeki jogok érvényesítése érdekében. Bátorító, bizalomteli, elfogadó légkört alakít ki
  • segít a konfliktushelyzetek megoldásában, megteremti a szabad játék és mozgás feltételeit, részt vesz benne úgy, hogy a gyermekek kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon
  • segíti a gyermekeket a világ megismerésében, a korosztálynak megfelelő anyanyelvi, irodalmi, zenei, vizuális, élményeket közvetít

Kinek ajánljuk?

Minden fiatal számára, aki türelemmel és szeretettel fordul a gyermekekminden fiatal számára, aki türelemmel és szeretettel fordul a gyermekekfelé, ért a gyermekek nyelvén és elhivatottságot érez magában akisgyermekekkel való foglalkozás iránt.

Képzés helye:

dekani size