szechenyi2020logo eu szoc alap 262x183

Céljaid elérése Centrumunk sikere

Céljaid elérése Centrumunk sikere

Egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható szakmairányok: Felnőtt-Választható szakmairányok: Felnőttbeteg-ápoló szakmairány, Csecsemő- és gyermekápoló szakmairány, Mentőápoló szakmairány.

A Csecsemő- és gyermekápoló a csecsemők és gyermekek ápolásában és gondozásában, a szülők megnyugtatásában közreműködik, az egyik legszebb hivatás. Feladatához tartozik kis betegeinek felkészítése a vizsgálatokra és beavatkozásokra, valamint a segítségnyújtás az orvos munkájához. A Csecsemő- és gyermekápoló a csecsemők és gyermekek ápolásában és gondozásában, a szülők megnyugtatásában közreműködik, az egyik legszebb hivatás. Feladatához tartozik kis betegeinek felkészítése a vizsgálatokra és beavatkozásokra, valamint a segítségnyújtás az orvos munkájához. A Felnőttbeteg-ápoló részt vesz az ápolási tevékenységben a gyógyító folyamatokban, betegoktatást végez, lelki támogatást nyújt. A Mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában vesz részt. A beteg, illetve a sérült megtalálási helyén vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, közreműködik. Irányító csoport tagjaként a segélyhívószámon érkező bejelentéseket fogadja és koordinálja.


KOMPETENCIAELVÁRÁS

Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés, problémamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés.

A SZAKKÉPZÉS ALAPADATAI

 • A szakképesítés azonosító száma: 5 0913 03 04
 • Oktatás időtartama alapfokú végzettséggel: 5 év
 • Oktatás időtartama érettségivel: 2 év
 • Ágazat: Egészségügy

A CSECSEMŐ ÉS GYERMEKÁPOLÓ, VALAMINT FELNŐTTBETEG-ÁPOLÓ A KÉPZÉSSEL RENDELKEZŐ

 • életkori sajátosságokat szem előtt tartva ápolást, gondozást végez
 • alapápolási tevékenységet végez a szükségleteknek megfelelően
 • vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészít és segédkezik
 • a beteg állapotváltozását észleli, speciális eszközöket alkalmaz
 • részt vesz a különböző betegségekben szenvedő betegek ellátásában

A MENTŐÁPOLÓ KÉPZÉSSEL RENDELKEZŐ

 • a beteg állapotát felméri, osztályozza, állapotváltozását észleli
 • közreműködik az életveszély elhárításában, a beteg állapotrosszabbodásának megakadályozásában
 • mentéstechnikai eszközöket alkalmaz, karbantart
 • betegszállítási, mozgatási technikákat alkalmaz
 • mentés- és betegszállítás szervezési feladatokat lát el
 • katasztrófahelyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködik

Kinek ajánljuk?

Minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot és fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és a segítségnyújtás.


Képzés helye:

dekani size