szechenyi2020logo eu szoc alap 262x183

Céljaid elérése Centrumunk sikere

Céljaid elérése Centrumunk sikere

Közigazgatási ügyintéző szakmairány.

Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A közigazgatási ügyintéző megismerkedik közigazgatási tevékenység-terület szabályaival, sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a közigazgatási ügyintéző megismerkedik kormányhivatalok tevékenység-rendszerének legfontosabb elemeivel.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kiemeli a lényeget, megérti és visszaadja az olvasottakat, felismeri az alapvető összefüggéseket, megérti a kapott információkat, kérdéseket tesz fel, válaszokat ad, megfogalmazza a véleményét, megérti mások kommunikációját, figyelembe veszi mások véleményét, kapcsolatot teremt, pontos, kontrollált munkát végez, betartja az alapvető viselkedési normákat, tudatosan alkalmazza a metakommunikációs eszközöket.

A SZAKKÉPZÉS ALAPADATAI

 • A szakképesítés azonosító száma: 5 0413 18 01
 • Oktatás időtartama alapfokú végzettséggel: 5 év
 • Oktatás időtartama érettségivel: 2 év
 • Ágazat: Rendészet és közszolgálat

A KÉPZÉSSEL RENDELKEZŐ

 • külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel, tárol
 • ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, adminisztrációs feladatokat, közigazgatási eljárás keretén belül jogkörében hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést folytat le
 • ügyviteli munkafolyamatokat szervez és irányít, iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket lát el
 • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, kezel és használ
 • ügyintézői és ügyfélszolgálati feladatokat lát el
 • feladatkörébe tartozó eljárást folytat le
 • tájékoztatást ad, adatszolgáltatást végez szóban és írásban
 • feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben döntés-előkészítést és támogató feladatokat végez
 • ellátja a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat
 • önállóan végezni a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket
 • kezeli a felmerülő ügyfélkonfliktusokat

Kinek ajánljuk?

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot a közrend, közbiztonság a köz-, és államigazgatás területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek fenntartásához. Elengedhetetlen, hogy legyen megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú igényét magas színvonalon tudja biztosítani.

Képzés helye:

dekani size