Ugrás a fő tartalomra

6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.


+36 77 738 837

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

 

I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név:

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum

Székhely:

6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.

Postai cím:

6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.

Telefon:

+36 77 738 837

E-mail:

titkarsag@kiskunhalasiszc.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

+36 77 738 837/11-es mellék

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Főigazgató:

Papp Gyula

E-mail:

papp.gyula@kiskunhalasiszc.hu

Telefon:

+36 70 382 3602

   

Kancellár:

Csúzdi Zoltán

E-mail:

csuzdi.zoltan@kiskunhalasiszc.hu

Telefon:

+36 70 399 0560

I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Titkárság:

+36 77 738 837/11-es mellék

 

Ügyfélfogadás:

H-Cs

8-16

 

P

8-13

I.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nem releváns

I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

Vári Szabó István Szakképző Iskola és Kollégium

Székhely:

6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5.

Postacím:

6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5.

Telefon:

+36 77 422 044

E-mail:

titkarsag@kszcvari.hu

Igazgató:

Dr. Komáromi Szilárd

Honlap:

https://kszcvari.hu/

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

titkarsag@kszcvari.hu
+36 77 422 044

 

Kiskunhalasi SZC Dékáni Árpád Technikum

Székhely:

6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 23.

Postacím:

6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 23.

Telefon:

+36 77 421 379

E-mail:

titkarsag@kszcdekani.hu

Igazgató:

Molnár Nándor

Honlap:

https://kszcdekani.hu/

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

titkarsag@kszcdekani.hu
+36 77 421 379

Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Székhely:

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 34.

Postacím:

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 34.

Telefon:

+36 76 462 155

E-mail:

titkarsag@kszckossuth.hu

Igazgató:

Szabó Péterné

Honlap:

https://kszckossuth.hu/

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

titkarsag@kszckossuth.hu
+36 76 462 155

Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum

Székhely:

6100 Kiskunfélegyháza, Oskola utca 1-3.

Postacím:

6100 Kiskunfélegyháza, Oskola utca 1-3.

Telefon:

+36 76 462 274

E-mail:

titkarsag@kszckozge.hu

Igazgató:

Tasi Judit

Honlap:

https://kszckozge.hu

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

titkarsag@kszckozge.hu
+36 76 462 274

Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Technikum

Székhely:

6200 Kiskőrös, Árpád utca 20.

Postacím:

6200 Kiskőrös, Árpád utca 20.

Telefon:

+36 78 312 664

E-mail:

titkarsag@kszcwattay.hu

Igazgató:

Franczia László

Honlap:

http://kszcwattay.hu

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

titkarsag@kszcwattay.hu
+36 78 312 664

Kiskunhalasi Siker Vizsgaközpont

Székhely:

6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 1.

Postacím:

6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 1.

Telefon:

+36 30 375 4948

E-mail:

info@sikervizsga.hu

Vizsgaközpont vezető:

Ocskó Gyöngyi Gizella

Honlap:

https://sikervizsga.hu/

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

info@sikervizsga.hu
+36 30 375 4948

Kiskunfélegyházi Napsugár Bölcsőde 

Székhely:

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 34.

Postacím:

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 34.

Telefon:

+36 76 462 155

E-mail:

titkarsag@kszckossuth.hu

Igazgató:

Szabó Péterné

Honlap:

https://kszckossuth.hu/

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

titkarsag@kszckossuth.hu
+36 76 462 155

I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns

I.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Vári Szabó István Szakképző Alapítvány

Az alapítvány címe:

6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.

Elérhetősége:

www.variszabo.hu

Vári Szabó István Szakképző Alapítvány Alapító Okirata

Kezelő szervének tagjai

A kuratórium elnöke:

Petrovics Gábor

A kuratórium titkára:

Bozsóki Zsuzsanna

Kuratóriumi tag:

Maximilián-Tóth Ildikó

Kuratóriumi tag:

Somogyvári József

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája Támogatásáért Alapítvány

Az alapítvány címe:

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 34.

Tel.:

+36 76 462 155

Fax:

+36 76 560 120

E-mail:

luchmanngabor@gmail.com

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája Támogatásáért Alapítvány Alapító Okirata

Kezelő szervének tagjai

A kuratórium elnöke:

Luchmann Gábor

A kuratórium titkára:

Kovácsné Seres Andrea

Kuratóriumi tag:

Hudák János

Kuratóriumi tag:

Seres Katalin

Kuratóriumi tag:

Szurmik János

„KÖZGÉSEK A KÖZGÉÉRT” Alapítvány

Az alapítvány címe:

6100 Kiskunfélegyháza, Oskola u. 1 -3.

Elérhetősége:

www.kozge-kkfhaza.com

„KÖZGÉSEK A KÖZGÉÉRT” Alapítvány Alapító Okirata

Kezelő szervének tagjai

A kuratórium elnöke:

Csenkiné Bihal Mária

A kuratórium titkára:

Kolláth Rita

Kuratóriumi tag:

Rádi Jánosné

Elismerés Alapítvány

Az alapítvány címe:

6100 Kiskunfélegyháza, Oskola u. 1-3

Elérhetősége:

www.kozge-kkfhaza.com

Elismerés Alapítvány Alapító Okirata

Kezelő szervének tagjai

A kuratórium elnöke:

Tasi Judit

Kuratóriumi tag:

Tóthné Kovács Klára

Kuratóriumi tag:

Marton-Sáringer Katalin

Szakmunkásképzésért Alapítvány

Az alapítvány címe:

6200 Kiskőrös, Árpád utca 20.

Elérhetősége:

6200 Kiskőrös, Árpád utca 20.

Szakmunkásképzésért Alapítvány Alapító Okirata

Kezelő szervének tagjai

A kuratórium elnöke:

Franczia Gyula

A kuratórium titkára:

Benedek Tibor

Kuratóriumi tag:

Csatainé Judák Erika

Kuratóriumi tag:

Bolváriné Haskó Eszter

I.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem releváns

I.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nem releváns

I.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Fenntartó:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
Postafiók címe: 1884 Budapest, Pf. 1.
E-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefonszám: +36-1-477-5600, +36-1-303-9300
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Honlap: https://www.nive.hu/

  Szervezeti struktúra

Letöltés

  Vári Szabó István Szakképző Alapítvány Alapító Okirata

Letöltés

  Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája Támogatásáért Alapítvány Alapító Okirata

Letöltés

  „KÖZGÉSEK A KÖZGÉÉRT” Alapítvány Alapító Okirata

Letöltés

  Elismerés Alapítvány Alapító Okirata

Letöltés

  Szakmunkásképzésért Alapítvány

Letöltés

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

II.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

II.3.A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns

II.4.Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns

II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Nem releváns

II.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Nem releváns

II.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nem releváns

II.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

II.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

II.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

https://kiskunhalasiszc.hu/

II.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Nem releváns

II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Tájékoztatás a közérdekű adatok egyedi igénylésének eljárásrendjéről

A közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton nyújthat be igényt.

A közérdekű adatigénylés felelőse

dr. Kálló Nerina - adatvédelmi tisztviselő

Telefonszám:+36704331108

E-mail cím: adatvedelem@kiskunhalasiszc.hu

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

 1. a) Postai címen: Kiskunhalasi Szakképzési Centrum, 6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.
 2. b) E-mailen:adatvedelem@kiskunhalsiszc.hu
 3. c) Szóban: Kiskunhalasi Szakképzési Centrum, 6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

 1. a) A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum (a továbbiakban: Kiskunhalasi SZC, KSZC Tagintézmények) részére előterjesztett igények teljesítését a belső adatvédelmi tisztviselő koordinálja. Az igényt előterjesztésekor az adatvédelmi tisztviselő megvizsgálja az alábbi szempontokból: a kért adat tekintetében a Kiskunhalasi SZC (beleértve az iskolákat is) adatkezelőnek minősül-e, az igényelt adatok pontosan beazonosíthatók-e, az igényelt adatok közérdekű adatnak minősülnek-e, megtalálhatók-e a honlapon, illetőleg az adatszolgáltatás teljesítésének van-e költségigénye.

 2. b) Ha az igény előterjesztésekor vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Kiskunhalasi SZC kezeli, az igény 8 munkanapon belül áttételre kerül az illetékes szervhez – az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, a Kiskunhalasi SZC erről is értesíti az igénylőt.
 3. c) A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a beérkezéstől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól a Kiskunhalasi SZC 15 munkanapon belül írásban vagy – amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve – elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.
 4. d) Az igénylés teljesítésével kapcsolatban az Infotv.-ben, illetőleg a hozzákapcsolódó kormányrendeletben foglalt esetleges költségek az igénylőt terhelik, amelynek összegéről a Kiskunhalasi SZC előzetesen tájékoztatja az igénylőt. Az igénylő a költségek ismeretének birtokában eldöntheti, hogy adatigényét továbbra is fenntartja-e, erről az adatkezelőt tájékoztatja.

Jogorvoslat

 1. a) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén bírósághoz fordulhat.
 2. b) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani a Kiskunhalasi SZC ellen.
 3. c) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 31. § (5) szerint a per a járásbíróság hatáskörébe tartozik.

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Iskolái az alábbiak:

1. Kiskunhalasi SZC Dékáni Árpád Technikum

2. Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

3. Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum

4. Kiskunhalasi SZC Vári Szabó István Szakképző Iskola és Kollégium

5. Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Technikum

Közérdekű adatigénylés űrlap

II.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nem releváns

II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Nem releváns

II.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns

II.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns

II.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nem releváns

II.20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns

II.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nem releváns

II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns

II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns

II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns

II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns

  1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

Letöltés

  Adatkezelési szabályzat

Letöltés

  Kiskunhalasi Szakképzési Centrum - Szervezeti és Működési Szabályzata

Letöltés

  Alapító Okirat - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2023.08.31.

Letöltés

Gazdálkodási adatok

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2015. évi elemi költségvetés

2015. évközi elemi költségvetés

2016. évi éves költségvetési beszámoló

2016. évközi évi elemi költségvetés

2017. évi elemi költségvetés

2017. éves költségvetési beszámoló

2018. évi elemi költségvetés

2018. évi éves költségvetési beszámoló

2019. évi elemi költségvetés

2019. évi éves költségvetési beszámoló

2020. évi elemi költségvetés

2020. éves költségvetési beszámoló

2021. évi elemi költségvetés

2021. évi költségvetési beszámoló

2022. évi elemi költségvetés

2022. évi költségvetési beszámoló

2023. évi elemi költségvetés

2024. évi elemi költségvetés

III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Kiskunhalasi SZC - Összesített táblázat 2022. I. negyedév

Kiskunhalasi SZC - Összesített táblázat 2022. II. negyedév

Kiskunhalasi SZC - Összesített táblázat 2022. III. negyedév

Kiskunhalasi SZC - Összesített táblázat 2022. IV. negyedév

Kiskunhalasi SZC - Összesített táblázat 2023. I. negyedév

Kiskunhalasi SZC - Összesített táblázat 2023. II. negyedév

Kiskunhalasi SZC - Összesített táblázat 2023. III. negyedév

Kiskunhalasi SZC - Összesített táblázat 2023. IV. negyedév

Kiskunhalasi SZC - Összesített táblázat 2024. I. negyedév

Kiskunhalasi SZC - Összesített táblázat 2024. II. negyedév

III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nem releváns

III. 4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Központi Információs Közadat nyilvántartás - adatlap

-

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem releváns

III.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nem releváns

III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

1.KEHOP-5.2.11-16-2017-00141

Pályázat leírása

2. KEHOP-5.2.10-16-2016-00022

Pályázat leírása

3. GINOP-6.2.3-17-2017-00004

Pályázat leírása

3. GINOP-6.1.3-17-2018-00027

Pályázat leírása

4. GINOP-6.2.7-20-2021-00012

Pályázat leírása

III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2021. évi közbeszerzési terv

2021. évi közbeszerzési terv - módosított

2022. évi közbeszerzési terv

2023. évi közbeszerzési terv

 

Átlátható cégek listája 2021

Átlátható cégek listája 2022

Átlátható cégek listája 2023

  2015. évi elemi költségvetés

Letöltés

  2015. évközi elemi költségvetés

Letöltés

  2016. évi éves költségvetési beszámoló

Letöltés

  2016. évközi évi elemi költségvetés

Letöltés

  2017. évi elemi költségvetés

Letöltés

  2017. éves költségvetési beszámoló

Letöltés

  2018. évi elemi költségvetés

Letöltés

  2018. évi éves költségvetési beszámoló

Letöltés

  2019. évi elemi költségvetés

Letöltés

  2019. évi éves költségvetési beszámoló

Letöltés

  2020. évi elemi költségvetés

Letöltés

  2020. éves költségvetési beszámoló

Letöltés

  2021. évi elemi költségvetés

Letöltés

  2022. évi elemi költségvetés

Letöltés

  2023. évi elemi költségvetés

Letöltés

  2024. évi elemi költségvetés

Letöltés

  KEHOP-5.2.11-16-2017-00141

Letöltés

  KEHOP-5.2.10-16-2016-00022

Letöltés

  GINOP-6.2.3-17-2017-00004

Letöltés

  GINOP-6.2.7-20-2021-00012

Letöltés

  Szakrendszeri nyilvántartás

Letöltés

  Közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére vonatkozó adatigénylés

Letöltés

  2022. közbeszerzési terv

Letöltés

  2021. közbeszerzési terv - módosított

Letöltés

  2021. közbeszerzési terv

Letöltés

  GINOP-6.1.3-17-2018-00027

Letöltés

  2021. évi költségvetési beszámoló

Letöltés

  2023. évi közbeszerzési terv

Letöltés

  2022. évi költségvetési beszámoló

Letöltés

  Kiskunhalasi SZC - Összesített_táblázat 2022. I. negyedév

Letöltés

  Kiskunhalasi SZC - Összesített táblázat 2022. II. negyedév

Letöltés

  Kiskunhalasi SZC - Összesített táblázat 2022. III. negyedév

Letöltés

  Kiskunhalasi SZC - Összesített táblázat 2022. IV. negyedév

Letöltés

  Kiskunhalasi SZC - Összesített táblázat 2023. I. negyedév

Letöltés

  Kiskunhalasi SZC - Összesített táblázat 2023. II. negyedév

Letöltés

  Kiskunhalasi SZC - Összesített táblázat 2023. III. negyedév

Letöltés

  Kiskunhalasi SZC - Összesített táblázat 2023. IV. negyedév

Letöltés

  Kiskunhalasi SZC - Összesített táblázat 2024. I. negyedév

Letöltés

  Kiskunhalasi SZC - Összesített táblázat 2024. II. negyedév

Letöltés

  Átlátható cégek listája

Letöltés

  Átlátható cégek listája - 2021

Letöltés

  Átlátható cégek listája - 2022

Letöltés

  Átlátható cégek listája - 2023

Letöltés

  ÁSZF a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum által megkötésre kerülő megbízási szerződésekhez 2023.09.01 - 2024.08.31-ig

Letöltés

Archívum

  SZMSZ

  Archiválva: 2022. 03. 18.
Letöltés

  Alapító Okirat 2021.08.31.

  Archiválva: 2022. 07. 28.
Letöltés

  Alapító Okirat 2022.07.28.

  Archiválva: 2022. 08. 31.
Letöltés

  Alapító Okirat - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2022.08.31.

  Archiválva: 2022. 12. 21.
Letöltés

  Alapító Okirat - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2022.12.21.

  Archiválva: 2023. 08. 31.
Letöltés


KIMIKK
Honvédelmi MinisztériumKSZC DÉKÁNIKSZC KOSSUTHKSZC KÖZGÉKSZC VÁRIKSZC WATTAYOrszágos Polgárőr SzövetségSiker vizsgaközpontSzegedi Tudományegyetem

  • SZC logo fehér
  • Kiskunhalasi Szakképzési Centrum

   6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.

  • Telefon: +36 77 738 837

   E-mail: titkarsag@kiskunhalasiszc.hu

   OM azonosító: 203042

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/001855; E/2020/000361; E-001289/2015


  2024Kiskunhalasi Szakképzési Centrum